Становища и фази на изследване с детектор на лъжата

Знаете ли, че ‘полиграф’ означава ‘много писания’. Това е свързано със събирането и записването едновременно на резултатите от измерването на дадени физиологически промени, настъпили вътре в тялото на изследвания с апарата човек. Детекторът на лъжата много наподобява звукозаписвачка, но той записва физеологическите изменения, които се случват в тялото на лицето, подложено на това изледване, при задаването на определени въпроси и съответно при техните отговори.

Съществуват три фази на изследване с детектор на лъжата. Накратко -първата фаза е преди началото на теста, втората фаза се състои в получаването на данните, които се отчитат по време на теста и третата фаза прави анализ на получените данни. Първо се попълват няколко формуляра, после експертите по полиграфа запознават човека с процедурата на излседването с детектора на лъжата. Изчитат му се всички въпроси, които са кратки! Задължително те трябва да бъдат кратки, за да няма объркване от страна на лицето и машината. После изследваното лице се включва към детектора на лъжата, и започва да отговаря с ‘да’ и ‘не’ на въпросите, които му се задават от служителите, които извършват изследването. Накрая получената диаграма се преглежда и оценява. Становището накрая на изследването може да бъде записано по три начина:

1. „Няма индикации за измама“ – изследваното лице не е излъгало детектора на лъжата.
2. „Има индикации за измама“ – човекът, който се изследва е излъгал детектора на лъжата.
3. „Неопределеност“ – тогава специалистът, който прави изследването не може да каже със сигурност, дали диаграмите на детектора показват истина или лъжа. Когато лицето лъже, то има възможността да обясни своите физиологични реакции, които се индикират на детектора на лъжата в следствие на неговия съмнителен отговор.

Публикувано в Детектор на лъжата с етикети . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.